MENU

Bún - Phở - Hủ tiếu

Bún tái, bắp bò#

Bún tái, bắp bò#

Giá:
54.00054.000VNĐ
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bún tái, bắp bò